No Gift Policy งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ และทุกเทศกาล

การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2566

การตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปี 2566

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านวิรัตน์ สุทธิเสถียรหมู่6

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวิรัตน์ สุทธิเสถียร หมู่ที่ 6 ตำบลเหมืองใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8

การจัดเก็บภาพถ่ายสมาชิกในครัวเรือนคู่กับถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

Attachments:
Download this file (pr3.pdf)pr3.pdf[ ]699 Kb

ภาพกิจกรรมถวายความจงรักภักดีสมเด็จพระกษิยฐาธิราชเจ้า

 

Attachments:
Download this file (pr1.pdf)pr1.pdf[ ]104 Kb

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 23

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

 


 


QR Code
อบต.เหมืองใหม่ 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772241-2