No Gift Policy งดรับของขวัญในเทศกาลปีใหม่ และทุกเทศกาล

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยเหมืองใหม่ ๒๗

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายซอยเหมืองใหม่ ๒๗ (หมู่ที่ ๓) ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

 


 


QR Code
อบต.เหมืองใหม่ 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772241-2