ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การจัดการความเสี่ยง อบต.เหมืองใหม่ 608
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เหมืองใหม่ 60
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 112
4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.เหมืองใหม่ 114
5 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อบต.เหมืองใหม่ 103
6 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อบต.เหมืองใหม่ 110
7 การจัดการน้ำเสียในชุมชน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 29
8 การตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2564 อบต.เหมืองใหม่ 112
9 นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุรี่ อบต.เหมืองใหม่ 123
10 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 154
11 การจัดทำประชาพิจารณ์ อบต.เหมืองใหม่ 113
12 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดขยะ อบต.เหมืองใหม่ 128
13 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ อบต.เหมืองใหม่ 159
14 รายงานผลการลดพลังงาน อบต.เหมืองใหม่ 89
15 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานการเลือกตั้งฯ อบต.เหมืองใหม่ 172
16 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ 200
17 e-service อบต.เหมืองใหม่ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1307
18 ฐานข้อมูลมูลปัญหาน้ำเสีย อบต.เหมืองใหม่ 79
19 ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการ อบต.เหมืองใหม่ 75
20 การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อบต.เหมืองใหม่ 76
21 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อบต.เหมืองใหม่ 191
22 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.เหมืองใหม่ 223
23 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เหมืองใหม่ 182
24 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 อบต.เหมืองใหม่ 190
25 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.เหมืองใหม่ 162
26 ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับชำระภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.เหมืองใหม่ 154
27 รายงานผลการพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ อบต.เหมืองใหม่ 170
28 แผนโครงการลงแขกลงคลอง อบต.เหมืองใหม่ 241
29 ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง อบต.เหมืองใหม่ 150
30 ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อบต.เหมืองใหม่ 147

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

 


 


QR Code
อบต.เหมืองใหม่ 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772241-2