ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ผู้ดูแลเว็บไซต์ 9
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง แจ้งเตือนผู้ค้างชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 20
3 เปิดรับสมัครสมาชิก ธนาคารขยะบ้านปลายคลองอ้อม หมู่ที่ 4 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 2
4 ประชาสัมพันธ์ โรคไข้หวัดใหญ่ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 24
5 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ rngtook.senate.go.th ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผู้ดูแลเว็บไซต์ 34
6 ประชาสัมพันธ์ "โครงการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)" ผู้ดูแลเว็บไซต์ 24
7 ประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไฟ ประจำปี พ.ศ.2567 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 52
8 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานสภาองค์กรของผู้บริโภค ผู้ดูแลเว็บไซต์ 49
9 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567 ผู้ดูแลเว็บไซต์ -
10 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1
11 ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองเหมืองใหม่ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 38
12 การจัดการความเสี่ยง อบต.เหมืองใหม่ 629
13 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เหมืองใหม่ 84
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 143
15 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง อบต.เหมืองใหม่ 137
16 ประชาสัมพันธ์!!อบต.เหมืองใหม่ ได้ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย 4 จุด ผู้ดูแลเว็บไซต์ 17
17 ประกาศ์องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง นโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 31
18 ตราสัญลักษณ์ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ผู้ดูแลเว็บไซต์ 4
19 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อบต.เหมืองใหม่ 182
20 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย อบต.เหมืองใหม่ 135
21 การจัดการน้ำเสียในชุมชน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 47
22 การตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 2564 อบต.เหมืองใหม่ 136
23 นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุรี่ อบต.เหมืองใหม่ 143
24 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ผู้ดูแลเว็บไซต์ 180
25 การจัดทำประชาพิจารณ์ อบต.เหมืองใหม่ 132
26 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดขยะ อบต.เหมืองใหม่ 200
27 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ อบต.เหมืองใหม่ 197
28 รายงานผลการลดพลังงาน อบต.เหมืองใหม่ 108
29 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานการเลือกตั้งฯ อบต.เหมืองใหม่ 193
30 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ผู้ดูแลเว็บไซต์ 221

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

 


 


QR Code
อบต.เหมืองใหม่ 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772241-2