ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุรี่ อบต.เหมืองใหม่ 8
2 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 Administrator 8
3 การจัดทำประชาพิจารณ์ อบต.เหมืองใหม่ 8
4 ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ลดขยะ อบต.เหมืองใหม่ 33
5 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ อบต.เหมืองใหม่ 37
6 รายงานผลการลดพลังงาน อบต.เหมืองใหม่ 15
7 ประกาศจัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานการเลือกตั้งฯ อบต.เหมืองใหม่ 63
8 ประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่น Administrator 75
9 e-service อบต.เหมืองใหม่ Administrator 189
10 ฐานข้อมูลมูลปัญหาน้ำเสีย อบต.เหมืองใหม่ 7
11 ศูนย์ช่วยเหลือคนพิการ อบต.เหมืองใหม่ 3
12 การแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย อบต.เหมืองใหม่ 13
13 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อบต.เหมืองใหม่ 100
14 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ อบต.เหมืองใหม่ 118
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เหมืองใหม่ 93
16 ประกาศขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 อบต.เหมืองใหม่ 88
17 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น อบต.เหมืองใหม่ 73
18 ประกาศ เรื่อง กำหนดการรับชำระภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 อบต.เหมืองใหม่ 65
19 รายงานผลการพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกข้อบัญญัติ อบต.เหมืองใหม่ 76
20 แผนโครงการลงแขกลงคลอง อบต.เหมืองใหม่ 114
21 ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง อบต.เหมืองใหม่ 61
22 ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อบต.เหมืองใหม่ 53
23 รางวัลบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรม ประจำปี 2562 อบต.เหมืองใหม่ 100
24 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพแห่เทียนพรรษา อบต.เหมืองใหม่ 56
25 ช่องทางรับฟังความเห็น Administrator 20
26 ผลการพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิก อบต.เหมืองใหม่ 20
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ เรื่อง การบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอย อบต.เหมืองใหม่ 141
28 การขายทอดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ อบต.เหมืองใหม่ 107
29 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ อบต.เหมืองใหม่ 666
30 แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบต.เหมืองใหม่ 1180

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

 


 


QR Code
อบต.เหมืองใหม่ 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772241-2