นางสาวพาฝัน  ปลั่งเจริญผล
ผู้อำนวยการกองคลัง
(รักษาราชการแทน ปลัดอบต.เหมืองใหม่)


- ว่าง -
รองปลัดอบต.เหมืองใหม่


- ว่าง -
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
 


- ว่าง -
นิติกร


นางสาวยุพเรศ  มณีดำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


- ว่าง -
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวชุติมาศ  ทองบาง
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)


สุภาพร บุญประเสริฐ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายวสันต์  ใจกัน
พนักงานขับรถยนต์


 

 

 

   alt  alt  alt  alt 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

 


 


QR Code
อบต.เหมืองใหม่ 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772241-2