อาทิตย์ 28 กุมภาพันธ์ 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

บุคลากรสำนักปลัด อบต.เหมืองใหม่


นางปลื้มจิต  ลาภอุดมเลิศ
รองปลัดอบต.เหมืองใหม่
(รักษาราชการแทน ปลัดอบต.เหมืองใหม่)นายภูไท  พงษ์พิทักษ์
นิติกร


นางสาวยุพเรศ  มณีดำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายธวัชชัย  ไพรพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคล


นางสาวชุติมาศ  ทองบาง
เจ้าพนักงานธุรการ


นายวสันต์  ใจกัน
พนักงานขับรถยนต์


นางอรพิน  ใจกัน
แม่บ้าน
         

สายด่วนนายก 064-1125948

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.เหมืองใหม่

ดาวน์โหลดแนะนำ
แลกเปลี่ยนเงินตรา

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772241-2