อังคาร 9 มีนาคม 2021
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่


ประธานสภาอบต.
นายชวน  มีสกุล
ประธานอบต.เหมืองใหม่

รองประธานสภาอบต.
นายเอนก  ขยายวงษ์
รองประธานสภาอบต.
 
นางสาวปภัสนุช  แสงวิสุทธิ์
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่
สมาชิกสภาอบต.
นายมานพ  เดชตุ้ม
สมาชิกสภาอบต.
 
สมาชิกสภาอบต.
นายจรูญ  ขำสุนทร
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
นางอรัญญา  กลิ่นสักโก
สมาชิกสภาอบต.
 
สมาชิกสภาอบต.
นายศักดิ์  อ้นตลบ
สมาชิกสภาอบต.
สมาชิกสภาอบต.
นายถนอม  วิจิตรโชติ
สมาชิกสภาอบต.
 
สมาชิกสภาอบต.
นางนิยดา  พงษ์อัคคศิรา
สมาชิกสภาอบต.
        
 
สายด่วนนายก 064-1125948

ข้อมูลการดำเนินงาน

หน่วยงานภาครัฐ
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


QR Code
อบต.เหมืองใหม่

ดาวน์โหลดแนะนำ
แลกเปลี่ยนเงินตรา

ลิขสิทธิ์ © 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772241-2