สมาชิกสภาอบต.
นางอรัญญา กลิ่นสักโก
ประธานสภาอบต.เหมืองใหม่


นางสาวปภัสนุช  แสงวิสุทธิ์
รองประธานสภาอบต.
 

นายบรรหาร อยู่กำเนิด
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่
สมาชิกสภาอบต.
นายมานพ  เดชตุ้ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 

นายพิภพ ชูรอด
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6


นางนิยดา  พงษ์อัคคศิรา
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8        
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

 


 


QR Code
อบต.เหมืองใหม่ 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772241-2