สภาพทางสังคม อบต.เหมืองใหม่

ด้านการศึกษา
       ไม่มีสถานศึกษาในพื้นที่

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จำนวน  28  คน


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด จำนวน  2  แห่ง
       ศาลเจ้า จำนวน  1  แห่ง


สาธารณสุข
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน  1  แห่ง
       อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ  100
        
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

 


 


QR Code
อบต.เหมืองใหม่ 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772241-2