สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่

ที่ตั้ง
     อยู่ห่างจากอำเภออัมพวา ประมาณ 10 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ
       ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
       ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบางแค
       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแควอ้อม
       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวัดประดู่
     พื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยประมาณ 5.91 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ

     เป็นที่ราบลุ่ม พื้นดินเหมาะกับการเกษตร

จำนวนหมู่บ้าน
     ตำบลเหมืองใหม่มีหมู่บ้านทั้งหมด  จำนวน  10  หมู่บ้าน  แยกเป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่จำนวน  5  หมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่จำนวน  5  หมู่บ้าน  ดังนี้
หมู่บ้าน  ชาย  หญิง  รวม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
     บ้านปลายคลองเหมืองใหม่ 124 127 251  นายประนอม  แนมแนบ
     บ้านปลายคลองอ้อม 266 304 570  นายจรูญ  กาญสอาด
     บ้านคลองวัว 367 407 774  นายสุเทพ  เพ็งอุดม (กำนัน)
     บ้านคลองชะนาง 199 222 421  นายไพโรจน์  ศรีเจริญ
     บ้านบางวันทองใน 122 169 291  นายมนู  เพิ่มทวีทรัพย์

หน่วยงานอื่นของรัฐที่ตั้งอยู่ในตำบล

        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านคลองเหมืองใหม่


        


Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Italian Japanese Korean Vietnamese

 


 


QR Code
อบต.เหมืองใหม่ 


ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ จังหวัดสมุทรสงคราม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034-772241-2