โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและขยายเขตวางท่อประปา

พิมพ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและขยายเขตวางท่อประปา โดยวางท่อพีอี ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเหมืองใหม่  หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖ และ ๘ ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)